Zločinné spolčení

společenství více osob

s vnitřní organizační strukturou,

s rozdělením funkcí a dělbou činností, které je zaměřeno na soustavné páchání úmyslné trestné činnosti