Jiří Zajíc

Osobní web

Statistika

Počet zobrazení článků
135078

Připojeni

Právě přítomno: 349 hostů a žádný člen

Citát

Laskavost

Doopravdy laskaví jsou pouze lidé vnitřně silní a pevní. Ti, kteří se laskavými jeví, jsou obyčejně jen slaboši, a jejich laskavost se snadno změní v bezohlednost.

Francois de la Rochefoucauld

Zdravotně sociální dům

- příležitost pro Libčice

Zdravotně sociální dům


RHG Group, s.r.o., provozovatel nemocnic v Kralupech a Roztokách, má vážný zájem postavit v Libčicích sociálně zdravotní centrum, disponující zdravotními lůžky následné péče a sociální péče. V centru by byly rovněž ordinace lékařů RHG a podle zájmu i soukromé ordinace.

Podepisujte petici na podporu tohoto zařízení zde!

Domnívám se, že je zcela nezbytné, aby všichni občané, kteří si toto zařízení přejí, pozvedli svůj hlas a dali svou vůli jasně najevo, jak podpisem petice, tak i osobní účastí na zastupitelstvu dne 20.3.2013 v 18:00.

Petice je k podpisu také v obchodě u paní Kuckové a ve veterinární ordinaci MVDr. Punky


Centrum by mělo být umístěno v prostoru Kolonie, což by zároveň výrazně zkulturnilo tuto část Libčic. RHG Group, s.r.o. požádala o odprodej  příslušných pozemků na jaře minulého roku. Do programu jednání zastupitelstva se tato položka dostala koncem roku 2012 a po několika odkladech začala být projednávána na posledním zastupitelstvu 13.2.2013, aby ovšem byla znovu odročena. Obávám se, že je tím poněkud napínána trpělivost jednatele RHG, PhDr. Vladimíra Matouška.
Z řad občanů zazněl dotaz, zda má být pozemek darován či vložen do podniku. Ne, má být odkoupen za cenu v místě obvyklou, s tím, že bude smluvně zajištěno, že kupec pozemek vrátí za stejnou cenu, pokud by ke stavbě nedošlo. Dále pak zazněl názor, že toto středisko je něčím, na co čekají již generace libčických občanů. Věřím, že se občané budou o tuto záležitost zajímat, přijdou na zastupitelstvo a projeví svůj názor na další průtahy, které by mohly investora odradit.

Stručný popis projektu:

RHG s.r.o. chce koupit pozemek a vystavět na něm objekt s kombinovaným sociálním a zdravotnickým objektem. Společnost je srozuměna s koupí pozemku za cenu v místě obvyklou (1100Kč/m2 za zastavěnou plochu) s právem města vykoupit pozemky za stejnou cenu v případě, že by projekt nebyl realizován. Výstavbu a provoz chce provozovat v rámci svého podnikatelského záměru a nebude požadovat žádné finanční vstupy města do projektu při výstavbě ani provozu.

Plánek lokality

Pokud chcete zvýšit šance tohoto projektu a zlepšit tak dostupnost zdravotní a sociální péče v Libčicích, doporučte svým známým, použijte následujícího odkazu a

podepište petici na podporu tohoto zařízení zde!

Domnívám se, že je zcela nezbytné, aby všichni občané, kteří si toto zařízení přejí, pozvedli svůj hlas a dali svou vůli jasně najevo, jak podpisem petice, tak i osobní účastí na zastupitelstvu dne 20.3.2013 v 18:00.

Copyright © 2019. All Rights Reserved.