Jiří Zajíc

Osobní web

Statistika

Počet zobrazení článků
107426

Připojeni

Právě přítomno: 172 hostů a žádný člen

Citát

Pohyb

Pád na hubu je také pohybem vpřed.

O demokracii

Demokracie

Za svůj život už jsem slyšel pár slovních spojení, nazval bych je adjektivní demokracií. Lidová demokracie, socialistická demokracie, liberální demokracie. Vztah mezi nimi a demokracií má se jako vztah mezi smutečním aktem a aktem. Pro vysvětlení svého názoru připojuji pár komentářů k aspektům demokracie.

 

Svoboda slova

Podle mého názoru má mít svoboda slova jedno jediné omezení, kterým má být zákaz výzvy k násilí a zákaz propagace hnutí, náboženství a ideologií, které k násilí vyzývají. Tímto omezením rozhodně nemá být zákaz „hate speech“ a „urážek“ „životního stylu“ „třídy“, sexuální orientace atd. Výzva k násilí je jasně identifikovatelná, vše ostatní jsou chiméry a gumové paragrafy. Projevy náboženské nebo obdobné víry nesmí obtěžovat ostatní jedince. Zapovězen je „direct marketing“ víry.

Svoboda jednotlivce

Svobody jednotlivce mají být omezeny jen tam, kde jejich využívání omezuje svobody jiných. Dovoleno je vše, co není zákonem zakázáno. Jedinec má právo vyznávat náboženskou nebo obdobnou víru, a stejně tak žádnou takovou víru nevyznávat.

Svoboda sdružování

Svobodní jedinci se mohou volně sdružovat s obdobnou výjimkou, jaká je u svobody slova. Nesou také náklady na své sdružování a činnosti svých organizací. Veřejné rozpočty nesmí dotovat neziskové organizace, které mají jakýkoli nádech politické angažovanosti. Stát nesmí zadávat zakázky ideologickým „neziskovým organizacím. Za určitých okolností mohou být z veřejných rozpočtů podpořeny charitativní aktivity, žádná část veřejné podpory nesmí být použita na provoz organizace.

Svobodné hlasování, aktivní a pasivní volební právo

Každý občan má právo svobodně volit a být volen. Stát má povinnost zajistit plnou a neomezovanou realizaci těchto práv. Formální zajištění těchto práv je ze zmiňovaných atributů demokracie nejsnadnější a samo o sobě demokracii netvoří.

Svoboda majetku a podnikání

Každý občan má právo nabývat, vlastnit a užívat majetek jak za účelem spotřeby, tak za účelem podnikání.

Právní stát, politická neutralita státu

Stát je nástrojem výkonu a ochrany práv svých občanů. Občané jsou si před zákonem rovni. Stát musí zabezpečit prosaditelnost práva. Stát musí být apolitický, a musí zajistit také apolitičnost veřejnoprávních institucí. Státní a veřejnoprávní instituce nesmí nikoho označovat za „extremistu“, „populistu“ a podobně bez příslušného soudního rozhodnutí. To se týká jednotlivců, parlamentních stran, ale i dalších organizací.

Copyright © 2019. All Rights Reserved.